Тарифа

Постпејд тарифи

Постпејд мобилни услуги
Mobile S
599ден.
месечно
Разговори
Неограничени
SMS
Неограничени
Интернет
2 GB
MaxTV GO
Е-сметка
Вклучена
Детали
Mobile M
999ден.
месечно
Разговори
Неограничени
SMS
Неограничени
Интернет
2̶0̶ ̶G̶B̶ 50 GB
MaxTV GO
Е-сметка
Вклучена
Детали
Mobile L
1,499ден.
месечно
Разговори
Неограничени
SMS
Неограничени
Интернет
3̶0̶ ̶G̶B̶ 60 GB
MaxTV GO
Вклучен
Е-сметка
Вклучена
Детали