Постпејд тарифи

Телеком корисник?
Најави се
Со уред
Само тарифа

Без договорна обврска

Mobile S
599ден.
месечно
Разговори
Неограничени
Меѓународни
SMS
Неограничени
Интернет
2 GB
MaxTV GO
Е-сметка
Вклучена
Детали
Mobile M
999ден.
месечно
Разговори
Неограничени
Меѓународни
SMS
Неограничени
Интернет
2̶0̶ ̶G̶B̶ 40 GB
MaxTV GO
Е-сметка
Вклучена
Детали
Mobile Unlimited
1,199ден.
месечно
Разговори
Неограничени
Меѓународни
SMS
Неограничени
Интернет
Неограничен
MaxTV GO
Вклучен
Е-сметка
Вклучена
Детали
Ultra
1,799ден.
месечно
Разговори
Неограничени
Меѓународни
100 минути
SMS
Неограничени
Интернет
Неограничен
MaxTV GO
Вклучен
Е-сметка
Вклучена
Детали