Припејд картички

Припејд картички

Припејд картичка
399ден.
Еднократно
Разговори
Неограничени
SMS
100 SMS
Интернет
5 GB
Преостанат кредит
181 ден.

Вклучениот сообраќај важи 7 дена, почнувајќи од денот на активирање на картичката.

Детали
Припејд картичка
499ден.
Еднократно
Разговори
SMS
Интернет
5 GB
Преостанат кредит

Вклучениот сообраќај важи 30 дена, почнувајќи од денот на активирање на картичката.

Детали
Припејд картичка
1,199ден.
Еднократно
Разговори
Неограничени
SMS
Интернет
15 GB
Преостанат кредит

Вклучениот сообраќај важи 30 дена, почнувајќи од денот на активирање на картичката.

Детали