Припејд картички

Припејд картички

Телеком корисник?
Најави се
Најави се

Припејд картичка

399ден.
Еднократно
Разговори
Неограничени
SMS
100 SMS
Интернет
10 GB
Преостанат кредит
181 ден.

Вклучениот сообраќај важи 7 дена, почнувајќи од денот на активирање на картичката.

Детали

Припејд картичка

499ден.
Еднократно
Разговори
SMS
Интернет
10 GB
Преостанат кредит

Вклучениот сообраќај важи 30 дена, почнувајќи од денот на активирање на картичката.

 

 

Детали

Припејд картичка

1,299ден.
Еднократно
Разговори
Неограничени
SMS
Интернет
20 GB интернет
Преостанат кредит