Тарифа

Постпејд тарифи

Постпејд мобилни услуги
Mobile S
599ден.
месечно
Разговори
Неограничени
Меѓународни
SMS
Неограничени
Интернет
1,5 GB
MaxTV GO
Stream On
Е-сметка
Вклучена
Детали
Mobile M
999ден.
месечно
Разговори
Неограничени
Меѓународни
SMS
Неограничени
Интернет
15 GB
MaxTV GO
Stream On
Е-сметка
Вклучена
Детали
Mobile L
1,499ден.
месечно
Разговори
Неограничени
Меѓународни
100 минути
SMS
Неограничени
Интернет
25 GB
MaxTV GO
Вклучен
Stream On
Вклучен
Е-сметка
Вклучена
Детали