Тарифа

Постпејд тарифи

Постпејд мобилни услуги
Mobile S
599ден.
месечно
Интернет
1,5 GB
Разговори
Неограничени
Меѓународни
SMS
Неограничени
Е-сметка
Вклучена
Stream On
MaxTV GO
Детали
Mobile M
999ден.
месечно
Интернет
15 GB
Разговори
Неограничени
Меѓународни
SMS
Неограничени
Е-сметка
Вклучена
Stream On
MaxTV GO
Детали
Mobile L
1,499ден.
месечно
Интернет
25 GB
Разговори
Неограничени
Меѓународни
100 минути
SMS
Неограничени
Е-сметка
Вклучена
Stream On
Вклучен
MaxTV GO
Вклучен
Детали